alma de vries 
beeldhouwwerken
 
 
 

 


ruimtelijk werk is haar passie
als basis gaat ze veelal uit van steen
daarbij soms een toevoegen van ander materiaal
haar beelden hebben altijd een ruwe maar ook
een zachte tactiele kant
je ziet dus tegenstellingen in het werk
de gekozen beeldtaal, de unieke vormen en het
verrassende materiaalgebruik, maakt dat je als
toeschouwer als het ware getrokken wordt in de
door alma gekozen beeldtaal